Ga naar hoofdinhoud

Inloggen

Registreren

Een link om een nieuw wachtwoord in te stellen zal naar je e-mailadres worden verzonden.

De volgende gewone persoonsgegevens zullen door JOINS! worden verwerkt: NAW-gegevens Huurder, IBAN, NAW-gegevens Medehuurders. Deze persoonsgegevens zullen enkel door JOINS! verwerkt worden. De persoonsgegevens worden niet verstrekt of gedeeld met derden, of anderen die geen partij zijn in de Huurovereenkomst.

Back To Top